ข้อดีของโยคะที่จะทำให้คุณอยากลุกขึ้นมาฝึกทุกวัน 🔥

ถ้านึกถึงว่าอะไรที่เป็นแรงผลักดันให้กวางยังคงเลือกฝึกโยคะอย่างต่อเนื่องมาเกือบสิบปี หนึ่งในนั้นคงหนี…

ถ้าเราไม่มีเวลาให้พระพุทธศาสนา ก็คือเราไม่มีเวลาให้ตัวเราเอง

“ถ้าเราไม่มีเวลาให้พระพุทธศาสนา ก็คือเราไม่มีเวลาให้ตัวเราเอง” เพราะพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษาเกี่ยวกั…

บันทึกจากนักเรียน

“บันทึกจากนักเรียน” เปิดขายคอร์สมาได้หกเดือน เป็นโอกาสให้กวางได้รู้จักคนเพิ่มขึ้น ได้ความรู้มากขึ้น …

คลาสที่สนุกจนลืมท่ายาก

เวลาที่เราสอนโยคะมาหลายๆ ปีเข้า สิ่งที่ต้องระวังในการจัดชุดท่าคือไม่ใช่กลัวว่าคลาสจะเบาเกินไป แต่กลั…

สภาพเวลาทำสคริปต์

“สภาพเวลาทำสคริปต์ (unedited)” ยังต้องจมกองกระดาษอีกหลายวัน ส่วนที่ยากที่สุดของการเขียนคลาสไม่ใช่การ…

เริ่มนับ 1

“เริ่มนับ 1” ทุกครั้งเวลานั่งคิดซีรีส์โยคะ ความรู้สึกจะเหมือนกำลังทำข้อสอบอยู่ ในหัวจะค่อยๆ คัดท่าไป…

Scroll to Top