มารไม่มี บารมีไม่เกิด

“เค้าขาดจริงๆ” เป็นประโยคที่น้องชายใช้อธิบายให้เพื่อนฟังถึงสภาพบนดอยที่เราเพิ่งลงมา เรื่…