เดือน: มกราคม 2021

ข้อดีของโยคะที่จะทำให้คุณอยากลุกขึ้นมาฝึกทุกวัน 🔥

ถ้านึกถึงว่าอะไรที่เป็นแรงผลักดันให้กวางยังคงเลือกฝึกโยคะอย่างต่อเนื่องมาเกือบสิบปี หนึ่งในนั้นคงหนี…

ถ้าเราไม่มีเวลาให้พระพุทธศาสนา ก็คือเราไม่มีเวลาให้ตัวเราเอง

“ถ้าเราไม่มีเวลาให้พระพุทธศาสนา ก็คือเราไม่มีเวลาให้ตัวเราเอง” เพราะพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษาเกี่ยวกั…

Scroll to Top