ฝึกโยคะในรูปแบบที่เอื้อต่อการฝึกจิต หากเราฝึกโยคะเพื่อ serve กายแล้ว แนวคิดและวิธีการฝึกของมันจะเปลี…