แนะนำ App จัดการงานสำหรับคนโปรเจ็คเยอะ – Notion

ตั้งแต่เริ่มเข้าปี 2021 มา กวางพอมีลางสังหรณ์ว่าปีนี้ตารางชีวิตตัวเองน่าจะน่วมพอสมควร แต่ก็รอดูว่าจะ…