เดือน: มิถุนายน 2016

คีตะลีลา

หนึ่งในชุดฝึกที่ชอบมากที่สุดคือชุดฝึกคีตะลีลา อันประกอบไปด้วยรองเท้าเต้นแจ๊ซ(เท่านั้น!) เพราะสามารถห…

Scroll to Top