เดือน: กรกฎาคม 2016

ชีวิตที่ดี

“การเลือกทางเลือกที่ดีเล็กๆน้อยๆในหนึ่งวัน นำไปสู่วันที่ดี วันที่ดีรวมๆกันก็นำไปสู่ชีวิตที่ดี” เพียง…

Scroll to Top