เรียงลงมาจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง: Manduka (สีเขียวอ่อน), Jason (สีเขียว ), Bhavabliss (สีฟ้า), เสื่อสั…