ว่าด้วยเรื่องกิน

ก่อนจะมาฝึกโยคะกวางถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เอ็นจอยอีตติ้งมาก เรียกว่าเป็นความภูมิใจของวงศ์ตระกูล ลุงถึงก…