“ทำไมฝึกโยคะแล้วภูมิต้านทานดี – ป่วยแล้วหายไว”

ในช่วงที่เราต้องอยู่กับ COVID-19 กวางเห็นหลายคนตื่นตัวกับการออกกำลังกายมากขึ้น เพราะสุขภาพร่างกายที่…