ขอบันทึกเก็บไว้เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่เริ่มสอนโยคะจริงจัง ว่าปีนี้เป็นปีที่ป่วยบ่อยอย่างไม่น่าเชื่อ…