วางยา

ด้วยความที่มีอาจารย์เป็นคุณหมอและมีความรู้เรื่องศาสตร์อายุรเวท ทำให้ได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการใช้ชีว…