หลังกลับจากญี่ปุ่นกวางป่วยงอมแงมไปเป็นอาทิตย์ สาเหตุหลักๆ ก็มาจากเที่ยวหนักพักผ่อนน้อย และอากาศที่หน…