สังเกตกาย #1

หลังกลับจากญี่ปุ่นกวางป่วยงอมแงมไปเป็นอาทิตย์ สาเหตุหลักๆ ก็มาจากเที่ยวหนักพักผ่อนน้อย และอากาศที่หน …

สังเกตกาย #1 อ่านต่อ »