รีวิวคลาสโยคะ 7 ประเภทจากประสบการณ์

หลังจากฝึกโยคะมาหลายปี ได้ลองเรียนโยคะหลายสไตล์ วันนี้กวางเลยอยากลองสรุปออกมาว่าโยคะแต่ละประเภทมีอะไ…