พฤศจิกายน 2021

– รอผรม. เก็บงานสี/ เหล็ก/ ความสะอาด– นัดช่างหินขัดมาขัดเก็บงานรอบสุดท้าย– นัดทีมท…

ชีวิตช่วงนี้คือนั่งไล่ฝึกวิดิโอตัวเองเพื่อเช็กจุดแก้ส่งให้น้องคนตัดต่อ(นี่แก้กันถึงดราฟท์ที่สามละค่ะ

Scroll to Top
Scroll to Top