สวยเพื่อใคร

มีไอดอลกวางคนนึงที่เป็นครูสอนพิลาทีสออนไลน์ เค้ามักพูดถึงประเด็นเรื่อง body shaming บ่อยๆ (การต่อว่า…