กุมภาพันธ์ 2020

“เรื่องเล่าจากท่า” “คนที่ทำท่านี้ได้สวย บุคลิกการยืน การเดินก็จะสวย สง่างาม” ตั้งแต่เด็กที่เริ่มเรีย…

ทุกอย่างน่าจะเริ่มมาจากการรู้สึกก่อน รู้สึกถึงน้ำหนักของหินที่เราแบกเอาไว้ หินทุกก้อนคือความคาดหวัง

Scroll to Top
Scroll to Top