เดือน: ตุลาคม 2018

ความหวัง

ทุกครั้งที่ฝึกเสร็จ สิ่งที่รู้สึกคือ “ความหวัง” . หวังว่าเราเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้ . หวังว่าเราเข้มแข…

เรื่องงูๆ

  งูไม่มีแขนไม่มีขา แต่งูสามารถยกตัวเองให้สูงขึ้นมาได้ แสดงว่าหลังของงูต้องแข็งแรงมาก ทุกครั้งท…

วิธีการเรียนรู้

งมกับการพยายามใช้งานโปรแกรมตัดต่อมาเป็นปี งมแล้วเลิกๆ รู้สึกว่าทำไมมันยากจัง สุดท้ายไม่ก้าวหน้า จนแฟ…

กัลยาณมิตร

กัลยาณมิตรคือผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราในเรื่องความขยัน ทุ่มเทในการที่จะศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติ…

Scroll to Top