ตอนเริ่มฝึกโยคะใหม่ๆ กวางเองก็เป็นเหมือนคนอื่นๆ คือไม่รู้จะเดินไปในทิศทางไหน เหมือนโลกโยคะมันกว้างเห…