พี่อ่านจบแล้วค่ะ ว่างจะอ่านทบทวนอีกครั้ง อ่านครั้งแรกนี้ได้ความรู้มากมาย เป็นความรู้กว้างๆ แต่ยังไม่ลึกและซึ้ง (ซึ่งก็เป็นปกติของครั้งแรก) น้องกวางเขียนจากการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวมข้อมูลและจากประสบการณ์ของตนเองมานานพอสมควร พี่จะบอกว่าพี่โชคดี ได้รู้เส้นทางลัด ที่พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าขึ้น พี่ไม่ใช่นักอักษรศาสตร์ แต่ชอบที่น้องกวางใช้ภาษาอ่านง่าย รู้สึกว่าเปิดเผยเป็นกันเองกับผู้อ่าน ถ้าใส่จิตวิญญาณแห่งความเมตตารักเพื่อนมนุษย์ลงไปให้เข้มข้นกว่านี้อีกนิด แล้วน้องจะบรรลุในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ คนเก่งคือคนที่ทำของยากให้เป็นของง่ายจ้า

- พี่ฟ้า

08/23/2021

คอร์สก้าวแรกสู่โยคะ
4
2021-08-23T13:59:21+07:00

- พี่ฟ้า

08/23/2021

พี่อ่านจบแล้วค่ะ ว่างจะอ่านทบทวนอีกครั้ง อ่านครั้งแรกนี้ได้ความรู้มากมาย เป็นความรู้กว้างๆ แต่ยังไม่ลึกและซึ้ง (ซึ่งก็เป็นปกติของครั้งแรก) น้องกวางเขียนจากการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวมข้อมูลและจากประสบการณ์ของตนเองมานานพอสมควร พี่จะบอกว่าพี่โชคดี ได้รู้เส้นทางลัด ที่พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าขึ้น พี่ไม่ใ...
Scroll to Top
Scroll to Top