โยคะช่วยเพิ่มพลังชีวิต ให้ร่างกาย และจิตใจฟื้นตัว รู้สึกสุขมากขึ้น

โยคะช่วยเพิ่มพลังชีวิต ให้ร่างกาย และจิตใจฟื้นตัว รู้สึกสุขมากขึ้น

สวัสดีค่ะ ลงเรียนกับครูกวางมาประมาณ 3 เดือน ค่อย ๆ ฝึก แบบให้ร่างกายจดจำ intuitive learning แล้วพัก ๆ ก็มาฝึกเอง แบบดูที่ร่างกายเราจริง ๆ พบว่า โยคะช่วยเพิ่มพลังชีวิต ให้ร่างกาย และจิตใจฟื้นตัว รู้สึกสุขมากขึ้น สัมผัสถึงความสงบ (งานที่ทำวุ่นวาย จิตใจจึงว้าวุ่น) เสียงครูกวางเป็นเสียงที่ฟังสบาย สัมผัสได้ถึงความปรารถนาดี ลองดูนะคะ ไม่มีอะไรเสียหายที่มาเรียนตรงนี้ (ฝึกแบบเคารพร่างกายตัวเอง ชอบคำนี้มากเลยค่ะ)

วิภาสิริ สุกิจจวนิช

พอดีพอโยคะ
4
2021-09-21T09:49:33+07:00

วิภาสิริ สุกิจจวนิช

สวัสดีค่ะ ลงเรียนกับครูกวางมาประมาณ 3 เดือน ค่อย ๆ ฝึก แบบให้ร่างกายจดจำ intuitive learning แล้วพัก ๆ ก็มาฝึกเอง แบบดูที่ร่างกายเราจริง ๆ พบว่า โยคะช่วยเพิ่มพลังชีวิต ให้ร่างกาย และจิตใจฟื้นตัว รู้สึกสุขมากขึ้น สัมผัสถึงความสงบ (งานที่ทำวุ่นวาย จิตใจจึงว้าวุ่น) เสียงครูกวางเป็นเสียงที่ฟังสบาย สัมผัส...
Scroll to Top
Scroll to Top