เหมาะแก่การปูพื้นฐานโยคะ

เหมาะแก่การปูพื้นฐานโยคะ

คุณครูสอนเข้าใจง่าย สอนว่าท่าแต่ละท่าควรจะรู้สึกกล้ามเนื้อที่ส่วนไหนของร่างกาย เหมาะแก่การปูพื้นฐานสำหรับผู้หัดเล่น yoga ถ้าคล่องแล้วเวลาจะไปเล่น yoga ตาม Studio ก็จะตามคุณครูใน class ได้ง่ายขึ้น.

- มด

คอร์สก้าวแรกสู่โยคะ
4
2020-10-16T11:46:07+07:00

- มด

คุณครูสอนเข้าใจง่าย สอนว่าท่าแต่ละท่าควรจะรู้สึกกล้ามเนื้อที่ส่วนไหนของร่างกาย เหมาะแก่การปูพื้นฐานสำหรับผู้หัดเล่น yoga ถ้าคล่องแล้วเวลาจะไปเล่น yoga ตาม Studio ก็จะตามคุณครูใน class ได้ง่ายขึ้น.
Scroll to Top
Scroll to Top