เรียนแล้วใจสงบ

เรียนแล้วใจสงบ

น้องกวางมีเสียงที่เยือกเย็นเหมาะกับการฝึกโยคะมาก คือฟังแล้วใจสงบและพร้อมทำตามการฝึกเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป แตกต่างจากที่เคยเจอมา อาจจะฝึกไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่แต่มันให้ผลดีต่อร่างกายและจิตใจเสมอเมื่อได้ฝึก ขอบคุณครูน้องกวางที่ทำให้พี่ค้นพบว่ามันตอบโจทย์มนุษย์ออฟฟิศอย่างพี่ได้จริงจริง

- jhongchart

07/14/2021

คอร์สก้าวแรกสู่โยคะ
5
2021-08-22T21:12:36+07:00

- jhongchart

07/14/2021

น้องกวางมีเสียงที่เยือกเย็นเหมาะกับการฝึกโยคะมาก คือฟังแล้วใจสงบและพร้อมทำตามการฝึกเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป แตกต่างจากที่เคยเจอมา อาจจะฝึกไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่แต่มันให้ผลดีต่อร่างกายและจิตใจเสมอเมื่อได้ฝึก ขอบคุณครูน้องกวางที่ทำให้พี่ค้นพบว่ามันตอบโจทย์มนุษย์ออฟฟิศอย่างพี่ได้จริงจริง
Scroll to Top
Scroll to Top