สุขภาพแข็งแรง สมาธิดี

สุขภาพแข็งแรง สมาธิดี

ครูกวางถ่ายทอดสเตปปูพื้นฐานโยคะให้อย่างดีเลยค่ะ ทั้งการหายใจ การเข้าท่า เทคนิคต่างๆ ดีมากๆ ฝึกแล้วทำจามได้ง่ายและทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น สมาธิดีขึ้นด้วยค่ะ

- เปมิกา

01/07/2022

 

คอร์สก้าวแรกสู่โยคะ
5
2022-02-02T08:43:07+07:00

- เปมิกา

01/07/2022

 

ครูกวางถ่ายทอดสเตปปูพื้นฐานโยคะให้อย่างดีเลยค่ะ ทั้งการหายใจ การเข้าท่า เทคนิคต่างๆ ดีมากๆ ฝึกแล้วทำจามได้ง่ายและทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น สมาธิดีขึ้นด้วยค่ะ
Scroll to Top
Scroll to Top