ผ่อนคลาย ไม่บาดเจ็บที่ร่างกายเวลาฝึก

ผ่อนคลาย ไม่บาดเจ็บที่ร่างกายเวลาฝึก

ครั้งแรกที่ได้เห็นคลิปฝึกโยคะของครูกวางและได้ลองฝึกตามหลายครั้ง รับรู้ได้ว่า ครูกวางมีเทคนิคการสอนที่ไม่เร่งรัด อธิบายให้คนที่ไม่เคยรับการฝึกมาก่อนเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ชัดเจน เพราะเคยลองทำตามของท่านอื่นแล้วเจ็บทำให้เลิกและไม่สนใจ แต่คลิปครูกวางลองหลายครั้งทำให้ตัดสินใจที่จะสมัครเรียน พอได้เข้าเรียนทำให้มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ วันนี้ยังไม่ได้วันต่อไปได้ทีละนิด ตามที่ครูกวางแนะนำ ร่างกายที่ตึงรัดทุกส่วนผ่อนคลายได้มากและท่่ี่สำคัญไม่บาดเจ็บที่ร่างกายเวลาฝึก ข้อดีการเรียนออนไลน์ฝึกได้เรื่อยๆ หยุดคลิปฝึกท่านั้นๆได้ต่อเวลา ขอบคุณคำแนะนำที่ดีตลอดเวลาในการฝึกคะ

- ลัดดา คุณอมรเลิศ

09/14/2021

คอร์สก้าวแรกสู่โยคะ
5
2021-09-21T09:48:00+07:00

- ลัดดา คุณอมรเลิศ

09/14/2021

ครั้งแรกที่ได้เห็นคลิปฝึกโยคะของครูกวางและได้ลองฝึกตามหลายครั้ง รับรู้ได้ว่า ครูกวางมีเทคนิคการสอนที่ไม่เร่งรัด อธิบายให้คนที่ไม่เคยรับการฝึกมาก่อนเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ชัดเจน เพราะเคยลองทำตามของท่านอื่นแล้วเจ็บทำให้เลิกและไม่สนใจ แต่คลิปครูกวางลองหลายครั้งทำให้ตัดสินใจที่จะสมัครเรียน พอได้เข้าเรียนทำใ...
Scroll to Top
Scroll to Top