บุคลิกดีขึ้น มีสมาธิมากขึ้น

บุคลิกดีขึ้น มีสมาธิมากขึ้น

เป็นคอร์สสำหรับผู้ฝึกใหม่ที่เข้าใจง่าย ครูกวางมีเทคนิคของการสอนท่าทางที่ง่าย มี option ให้เลือกท่าสำหรับคนที่ยังทำท่ายากไม่ได้ ร่างกายมีความยืดหยุ่นมากขึ้น บุคลิกดีขึ้น มีสมาธิมากขึ้น น้ำเสียงในการสอนชัดเจนและทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากค่ะ

- พัช

23/08/2022

คอร์สก้าวแรกสู่โยคะ
5
2022-08-24T21:55:15+07:00

- พัช

23/08/2022

เป็นคอร์สสำหรับผู้ฝึกใหม่ที่เข้าใจง่าย ครูกวางมีเทคนิคของการสอนท่าทางที่ง่าย มี option ให้เลือกท่าสำหรับคนที่ยังทำท่ายากไม่ได้ ร่างกายมีความยืดหยุ่นมากขึ้น บุคลิกดีขึ้น มีสมาธิมากขึ้น น้ำเสียงในการสอนชัดเจนและทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากค่ะ
Scroll to Top
Scroll to Top