บอกเทคนิคในการทำท่าที่ถูกต้อง น้ำเสียงน่าฟัง

บอกเทคนิคในการทำท่าที่ถูกต้อง น้ำเสียงน่าฟัง

ชอบที่ครูกวางสอนละเอียด บอกเทคนิคในการทำท่าที่ถูกต้อง น้ำเสียงน่าฟังทำให้เรียนแล้วมีความสนุก ถูกใจมากค่ะ ท่าบางท่าเคยทำแล้วไม่สบายตัว พอฟังเทคนิคแล้ว ปรับใหม่ก็ดีขึ้น ทำได้ ทำให้อยากฝึกตลอด

- Knot

24/08/2022

คอร์สก้าวแรกสู่โยคะ
5
2022-08-24T21:59:03+07:00

- Knot

24/08/2022

ชอบที่ครูกวางสอนละเอียด บอกเทคนิคในการทำท่าที่ถูกต้อง น้ำเสียงน่าฟังทำให้เรียนแล้วมีความสนุก ถูกใจมากค่ะ ท่าบางท่าเคยทำแล้วไม่สบายตัว พอฟังเทคนิคแล้ว ปรับใหม่ก็ดีขึ้น ทำได้ ทำให้อยากฝึกตลอด
Scroll to Top
Scroll to Top