ท่าไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไป

ท่าไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไป

ติดโยคะหนักมากเพราะครูกวางเลยค่ะ เล่นเกือบทุกวัน ทุกครั้งที่เล่นเสร็จคือเบาสบายตัว ไม่เคยเข้าร้านนวดอีกเลย ครูกวางสอนดีมาก เข้าใจง่าย ท่าต่างๆไม่ง่ายและยากจนเกินไป ทำให้มีกำลังใจอยากเล่นต่อไป ขอบคุณครูกวางที่เปิดประตูสู่โลกโยคะให้นะคะ รอคอร์สต่อๆไปของครูกวางค่ะ 💕

- แป้ง

05/17/2021

พอดีพอโยคะ
5
2021-05-24T21:14:05+07:00

- แป้ง

05/17/2021

ติดโยคะหนักมากเพราะครูกวางเลยค่ะ เล่นเกือบทุกวัน ทุกครั้งที่เล่นเสร็จคือเบาสบายตัว ไม่เคยเข้าร้านนวดอีกเลย ครูกวางสอนดีมาก เข้าใจง่าย ท่าต่างๆไม่ง่ายและยากจนเกินไป ทำให้มีกำลังใจอยากเล่นต่อไป ขอบคุณครูกวางที่เปิดประตูสู่โลกโยคะให้นะคะ รอคอร์สต่อๆไปของครูกวางค่ะ 💕
Scroll to Top
Scroll to Top