คอร์สสำหรับผู้เริ่มฝึก

คอร์สสำหรับผู้เริ่มฝึก

เป็นคอร์สพื้นฐานผู้ที่เริ่มฝึกจะดีค่ะ แต่น่าจะทำคอร์สหรือคลิปโยคะต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพื่อจะได้พัฒนาการเล่นโยคะ อาจจะเก็บเป็นรายเดือนก็ได้ค่ะ

กิ่ง

คอร์สก้าวแรกสู่โยคะ
4
2020-08-15T20:24:52+07:00

กิ่ง

เป็นคอร์สพื้นฐานผู้ที่เริ่มฝึกจะดีค่ะ แต่น่าจะทำคอร์สหรือคลิปโยคะต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพื่อจะได้พัฒนาการเล่นโยคะ อาจจะเก็บเป็นรายเดือนก็ได้ค่ะ
Scroll to Top
Scroll to Top