ความยืดหยุ่นของร่างกายดีมาก น้ำหนักลดลง

ความยืดหยุ่นของร่างกายดีมาก น้ำหนักลดลง

สุขภาพแข็งแรง อารมณ์อารมณ์แจ่มใส ความยืดหยุ่นของร่างกายดีมาก น้ำหนักลดลง ดัชนีมวลกายเหลือ 18 ค่ะ มีประโยชน์มากจริงๆ ขอบคุณครูกวางมากนะคะ

- ทญ.สุมาลี ลิ้มอุดมพร

24/08/2022

คอร์สก้าวแรกสู่โยคะ
2022-08-24T21:56:57+07:00

- ทญ.สุมาลี ลิ้มอุดมพร

24/08/2022

สุขภาพแข็งแรง อารมณ์อารมณ์แจ่มใส ความยืดหยุ่นของร่างกายดีมาก น้ำหนักลดลง ดัชนีมวลกายเหลือ 18 ค่ะ มีประโยชน์มากจริงๆ ขอบคุณครูกวางมากนะคะ
Scroll to Top
Scroll to Top