เอกสารประกอบการฝึก
FLOW 01 - ปราณยมะเบื้องต้น
FLOW 02 - Fun Stretching Flow
FLOW 03 - Flow for Office Syndrome
FLOW 04 - Core Strength Flow 💪🏻
FLOW 05 - โยคะบำบัด
FLOW 06 - LET GO FLOW
FLOW 07 - Flow for Lean & Healthy Body
FLOW 08 - Hip Opening Flow 💪🏻
FLOW 09 - Backbend Flow 💪🏻
FLOW 10 - Everyday Flow
FLOW 11 - Good Energy Flow

ตัวอย่างคลาส 24 นาที 🌳