บันไดขั้นสุดท้าย – ซีรีส์มาตรฐาน (1:13 ชม)

มาถึงบันไดขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางของซีรีย์ก้าวแรกสู่โยคะกันค่ะ ในวิดีโอนี้ที่เราเรียกว่า “ซีรีย์มาตรฐาน” เราจะนำท่าต่างๆ ที่เรียนรู้มาในบันไดขั้นที่ 1-5 มาประกอบกันเป็นคลาสโยคะพื้นฐานตัวเต็ม

ซีรีส์นี้จะเป็นวิดีโอที่เราใช้ฝึกในชีวิตประจำวันต่อจากนี้ เป็นชุดท่าที่ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์และกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีโดยเหล่าปรมาจารย์ผู้มีความรู้ในศาสตร์โยคะ อายุรเวท แพทย์แผนตะวันออกและแผนตะวันตกของกลุ่มมหาภารตะโยคาลัยในอินเดีย มีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งภายนอกและภายใน เมื่อฝึกต่อเนื่องเป็นประจำจะนำมาซึ่งร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง เป็นประโยชน์ทั้งด้านรูปและนาม กายและจิตค่ะ

Scroll to Top
Scroll to Top