บันไดขั้นที่ 3 – เริ่มเคลื่อนไหวกันในท่าโยคะพื้นฐาน (1:11 ชม)

วันนี้เราจะฝึกท่าโยคะพื้นฐานใหม่ๆ ทั้งหมด 11 ท่า เราจะเรียนการเข้าและออกจากท่าอย่างปลอดภัย จังหวะการหายใจในระหว่างฝึก รวมถึงจะมีการทบทวนท่าเดิมที่เคยฝึกไปแล้วด้วย การทบทวนท่าเดิมซ้ำจะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราเรียนรู้และจดจำได้ดีขึ้น รวมถึงคำชี้แนะที่แตกต่างออกไปแม้อยู่ในท่าเดิมก็จะทำให้เราเข้าใจท่าเหล่านั้นได้ดีขึ้นด้วย